Velkommen

Velkommen!

Velkommen til denne nettsiden.

Klikk her for NY NETTSIDE

la oss starte. Ungdom mot Vold (UmV) har spesialisert seg på å finne gode kriminalitetsforebyggende løsninger i samfunnet. Alt vi gjør, gjør vi for å skape trygghet i samfunnet. Sammen kan vi skape et varmere medmenneskelig samfunn! Bli med på å forme fremtiden, enten ved å bli frivillig eller starte UmV lokallag, eller begge deler. Vi skylder våre barn, de mest sårbare borgere i et samfunn, et liv fritt for vold og frykt. Nelson Mandela UmV ble grunnlagt i 1994, formelt stiftet i 1995 av Farid Bouras og Mustapha Laatiaoui. Organisasjonen og metodene våre har senere blitt videreutviklet av Farid Bouras, Kemal Yaldizli, Masood M. Akhtar, Micky M. Akhtar, Mustapha Laatiaoui og Petter Frøysa. UmVs arbeid er grundig evaluert og dokumentert i en rekke undersøkelser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Samfunnsstiftelse UmV var fra opprettelsen og frem til våren 2003 en forening, men er i dag en politisk uavhengig samfunnsstiftelse. Vi er et viktig supplement til det eksisterende offentlige hjelpeapparatet for å motvirke kriminalitet og fyller et tomrom i samfunnet i bekjempelse av ungdomskriminalitet. UmV er i dag en tung aktør med stor spennvidde innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Om oss

Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her

ss.

aa.

aa.

More Info.